Alapiskola és Óvoda, Boly ZŠ s MŠ s VJM, Boľ

Étkeztetés támogatása

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy 2019.9.2-tól a gyerekek étkeztetése a következő módon lép érvénybe:
1-4. évf.: Az ebéd állami támogatása 1,20€ melyhet naponta 0,01€-t kell pótolni a szülőknek. Ez az összeg havonta 0,20€-t tesz ki.
5-9. évf.: Az ebéd állami támogatása 1,20€ melyhet naponta 0,10€-t kell pótolni a szülőknek. Ez az összeg havonta 2€-t tesz ki.
Óvoda: Az óvodások egész napos étkeztetése állami támogatással 1,20€, amelyhez a szülők 0,34€-t pótolnak. Ez az összeg az iskolaköteles gyerekekre vonatkozik. Aki nem szociálisan rászorult, ill. nem iskolaköteles, annak a gyereknek az étkeztetése naponta 1,54€.

ÚJ WEBOLDAL

Figyelem! Az iskola ÚJ weboldala a következő linken érhető el: https://zsbol.edupage.org

Az iskoláról

Intézményünk a tőketerebesi járás egyik legnagyobb teljes szervezettségű magyar alapiskolája. Az iskola körzetébe tartozó községek tanulói oktatását – nevelését vállaljuk fel.

Iskolánkat jelenleg 160 tanuló látogatja. Az oktatás 11 osztályban történik 17 tanító irányításával. Iskolánk részét képezi az étkezde, a tornaterem, sportpálya. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink mindennapjaikat kellemes, szép környezetben töltsék, ezért évről évre újítjuk az osztálytermeket, az iskola belső környezetét, berendezését. Az alapismeretek oktatásán kívül törekszünk a tehetségek minél korábbi felismerésére és kibontakoztatására. Ezt a célt szolgálja számítógépes szaktantermünk, sport – és kulturális rendezvényeink és szakköreink. Tehetséges tanulóink számos színvonalas, járási, kerületi, sőt országos szintű versenyeken képviselik iskolánkat kitűnő eredménnyel. A szülők és tanulók igénye szerint napközis ellátást is nyújtunk. A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók csökkentett létszámú osztályokban tanulhatnak, ahol több lehetőség van a tanulókkal való egyéni foglalkozásra.

A hagyományos tanórákon kívüli rendezvényeinkkel szeretnénk a gyermekek személyiségét formálni, minél több élményt nyújtani számukra. Gondolunk itt a téli, nyári kirándulásokra, színházlátogatásra, iskolai ünnepségeinkre, álarcosbálokra, a jó hangulatú gyermeknapokra, nagyszabású és színvonalas kultúrműsorainkra.

A tanévnyitón iskolánk tanulóinak tanszercsomagot adunk át, mely anyagi segítséget jelent a szülők számára gyermekük iskolakezdéséhez, és pozitív élményt az iskolába lépő gyermek számára. Ezt a tanszercsomagot a Pázmány Péter Alapítványhoz benyújtott pályázat segítségével tudjuk biztosítani tanulóink számára. A Rákóczi Szövetség jóvoltából 10 000 Ft értékű beíratási ösztöndíjat adunk át a tanulóknak. A hátrányos helyzetű tanulók részére szociális támogatást biztosítunk – útiköltség, étkezési támogatás, tanszercsomag.

Valljuk, hogy iskolánk feladata megadni a lehetőséget, hogy minden 6 – 15 éves gyermek olyan műveltséggel rendelkezhessen, amely majd biztos alapot ad a világban való eligazodáshoz, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további művelődés szükségességére, az egész életen át tartó tanulásra.

Úgy gondoljuk, hogy ebben a gondolatban fogalmazódik meg mindaz, ami napról-napra át kell hassa oktató-nevelő munkánkat az iskola életének minden területén.

Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani, ha anyanyelvükön tanulnak. A gyermek számára gondolkodásának, problémamegoldásának, értelmi és érzelmi fejlődésének sikeressége csak az anyanyelvén biztosított.

Hisszük, hogy testileg-lelkileg egészséges, boldogságra, fejlődésre képes, nyitott gondolkodású embereket csak a szülőkkel való szoros együttműködéssel nevelhetünk.

Ez iskolánk pedagógiai hitvallása, amely eszköze célunknak: olyan iskola megteremtése és megtartása, amelyben gyermek, szülő, pedagógus egyaránt jól érzi magát.

Az iskolai rendezvényeinkről bővebb információ az iskola Facebook oldalán található: https://www.facebook.com/zssmssvjmbol